FANDOM


Varázs (Ilyana Rasputin) az általa Limbónak nevezett dimenzió uralkodónője. A "Limbó" szóval gyakran találkozni dimenzióközi terek lefrásaiban. Varázs Limbója valószfnűleg nem ilyen tér, hanem olyan "zseb"-dimenzió, amely alig észrevehetően kapcsolódik az igazi, a misztikus hagyomány által is ismert Limbóhoz, ahol az idő nem múlik fizikai értelemben véve, és ennek eredményeképpen senki sem öregszik, illetve hal meg. Varázs Limbójában az idő fizikai értelemben múlik, hiszen 8 hét évet öregedett elsó ott-tartózkodása során. Ugyanakkor, a Limbó sajátos időtötvényei következtében, éveket is el lehet tölteni a kűlőnleges dimenzióban, míg a Főldön csak másodpercek telnek el.
Varázs Limbójának anyaga formálható és átalalakftható a Limbó mindenkori uralkodójának akarata szerint. Varázs Limbóját démonok lakják, akik az uralkodónőt szolgálják. A fődémont S'ym-nek hívják.
Történetűnk, az Inferno kezdetének idején az eddig leírtak voltak érvényesek. Ám röviddel ezelőtt S'ym fődémon sikeres pucscsot hajtott végre Iljana ellen és irányftása alá vonta a Limbót.
A lázadás kezdetén Iljana hosszas tépelódés után tiltott és veszélyes varázslathoz folyamodott: elhatározta, hogy megidézi halottnak hilt tiátyját, hogy Peter Raszputyin - Kolosszus - segfthessen neki felülkerekedni a démonokon.
Az utolsó pillanatban azonban Iljana megrémült az iszonyatos varázslat várható következményeitől és félbeszakította. A "véletlenek" összejátszása folytán Kolosszus a Kapuőr jóvoltából és kezdeményezésére ekkor már maga is a Limbóban tartózkodott, és segftett húgának megvfvni az első nagy csatát a démonok ellen.
Iljana a csata végén abban a tudatban vátt el Kolosszustól, hogy a saját maga által megidézett, halott Peter Raszputyintól búcsúzik immár mindörökre.
S'ym szövetségesével, N'astirh démonnal együtt elhatározta, hogy a Limbó határait kiterjesztik a valóság további dimenzióira is. Ezen céljuk megvalósításában Manhattan volt az első lépcsőfok.
A varázslathoz, amely utat nyitott a Limbó és a mi valóságunk között, a két démonnak szűksége volt Iljana varázserejére. Egyedűl ő tudott akkora kaput nyitni, amelyen keresztül a démonsereg képes volt elözönleni a Földet. Iljana és az Új Mutánsok eközben a Limbóban S'ym lázadó démonjait igyekeztek vísszaszorítaní. A Főldre a jelek szerint képtelenek voltak visszajutni, mivel Iljana teleportáló energiakorongjai nem "érték el" a Földet. N'astirh, kihasználva az Új Mutánsok nehéz helyzetét, rávette Iljanát, hogy fogadja el teljes egészében másik énjét, a "Sötét Gyermek" személyiségét, mivel a sőtét énjétől való félelem az, ameiy gátolta képességei kiteljesedését.. Iljana hagyta magát tőrbecsalni. Amint átváttozott a démoni külsejű Sötét Gyermekké és megrryitotta a Föld felé vezető utat, amire csakis ő egyedül lehetett képes, N'astirh cselekedett: már előzőleg elrabolt gyermekeket felhasználva varázslatot hívott életre: Manhattan fölött hatalmas boszorkánycsillag pentagram - jelent meg, amely segítségével N'astirh az Iljana által megnyitott kaput, óriásira tárta, és az átjárón megindulhatott a démonok serege. Manhattan lassan átalakult, hogy hasonlatossá váljék a Limbóhoz. Szerte a városban a Marvel Univerzum számos szereplője küzdőtt - és kűzd - a sátáni rontás ellen, így például az X-Faktor és védenceik, az ifjú X-Terminátorok is. Az Új Mutánsok Rahne Sinclair, a Farkas kezdeményezésére Iljana egyik teleportálókorongja segítségével ismét visszatértek a Limbóba, ahol az ott lebegő számtalan hasonló korongnak köszönhetően a valóság és az idő szinte minden sikja elérhető, és eltökélték, hogy visszajutnak oda, áhol az egész elkezdődött: abba az időbe, amikor Belasco elrabona Iljanát, hogy a tanítványává tegye. Iljana itt, a Limbóban találkozott egykori önmagával és hosszas viaskodás után, amelynek során kis hiján kioltotta saját maga - a kislár~y Iljana - életét, végül is sikerült megtagadnia démoni énjét: az utolsó píllanatokban fénylénnyé vált és mínden eddiginél erőteljesebb varázslattaf befejezte, amit a Földön az Új Mutánsok és az X-Terminátorok elkezdtek: bezárta a pentagramot, S'ym-et és a démonok nagy részét ilyen módon visszavetette a Limbóba és ismét elszigetelte a Limbót a Földtől. Az új Mutánsok gyászolták Iljanát, aki, így hitték, feláldozta magát. dm a Sötét Gyermek páncéija órömteli meglepetést rejtett valamennyiük számára: a gyermek Iljanát, azt a gyermeket, akit még nem rontott meg Belasco és aki a Limbó különleges idő-törvényszerűségeinek köszönhetően immár tiszta lappal kezdheti újra életét attól a bizonyos fordulóponttól. Maradéktalan derűlátásra azonban nincs sok ok: a várakozásokkal ellentétben a város továbbra is megőrzi démoni jellegét, N'astlrh és Madelyne Pryor, a Koboldki'rálynő továbbra is készülnek a nagy varázslatra, amelyet már csak az X-Men és a X-Faktor gátolhatnak meg. A történet folytatódik

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki