Fandom

Marvel Database

Molekulaember (Owen Reece)

Owen Reece (616) szócikkből átirányítva

2 954pages on
this wiki
Add New Page
Vitalap0 Share
Karater SablonCharacter Template
Valódi neve
Owen Reece
Jelenlegi álneve
Molekulaember

Személyazonosság
titkos

Társaság

Univerzum
616-os Föld

Operációs bázis
korábban New York, jelenleg Denver, Colorado

Jellemzők
Neme

Magasság
165 cm

Súly
70 kg

Szemszín

Bőrszín

Hajszín

Különleges ismertetőjel
A baleset, amelynek során Molekulaember szert tett különleges képességeire, orrtőből kiinduló villámalakú hegeket hagyott az arcán. Ezeket a sebhelyeket azonban kedve szerint bármikor képes eltüntetni.

Státusz

Állampolgárság

Családi állapot
nőtlen

Foglalkozás
korábban laboratóriumi technikus és megalomániás bűnöző, jelenleg egy atomerőműben dolgozik

Eredet
Típus

Születési hely
Brooklyn, New York állam

Angol nyelvű lap

Első megjelenés

Ismeretlen

Története

Owen Reece apró, törékeny, vézna, erősen anyás természetű gyerek volt. Gyenge akaratú férfi vált belőle, akit anyja halála keserűvé és magányossá tett, az általa ellenségesnek tartott világ pedig félelemmel és gyűlölettel töltötte el. Reece az Acme Atomtársaság egyik erőművében kezdett dolgozni, mint labor-technikus. A lélekölő munka és az alacsony fizetés mogorvává tették. Egy napon Reece véletlenül működésbe hozott egy kísérleti részecskegenerátort, amely ismeretlen részecskesugarakkal kezdte őt bombázni. Ez a sugárzás egy átlagos halandót elpusztított volna, Reece esetében azonban mutációs elváltozásokat idézett elő: kozmikus méretű pszionikus erővel ruházta fel. A baleset eredményeképpen Reece képessé vált bármilyen anyag és energia felett egészen a molekuláris szerkezetig terjedő ellenőrzést gyakorolni. A sugárzás, villámszerű vonalak formájában, Reece arcán is otthagyta a nyomát. Új képessége alapján Reece Molekulaembernek nevezte el magát. A Reece-t Molekulaemberré változtató hatalmas mennyiségű felszabaduló energia „folyosót” alakított ki a Föld bolygó és a tér-idő egy távoli pontja között, ahol a később Túlontúli néven megismert óriási hatalmú entitás lakozott. Az elkövetkezendő években a Túlontúli ezen az inter-dimenzionális „folyosón” keresztül kísérte figyelemmel a Földet és környékét. A baleset utáni napon az Acme Atomtársaság elnöke gondatlanságáért elbocsátotta Reece-t. Molekulaember haragjában az elnököt íróasztalostul jégpáncélba fagyasztotta, amelyet a levegő molekuláiból hozott létre. Reece eltökélte, hogy új képességeit arra fogja használni, hogy bosszút álljon az egész világon, amely meggyőződése szerint alábecsüli és üldözi ot. Ez idő tájt Reece még tele volt kishitűséggel és félelemmel önmaga iránt, ezért tudat alatt visszariadt ereje teljes kiaknázásától. Reece-t sebezhetővé tette, hogy nem ismerte fel hatalmának valódi mértékét. Erejét csak szervetlen molekulák manipulálására tartotta alkalmasnak (vagyis élő szervezetekére nem), valamint pszichikai függésbe került vékony pálcájától, amelyet ereje fókuszálására használt. Úgy gondolta, hogy e - mint később kiderült - felesleges tárgy nélkül ereje mit sem ér. Uatu, a földönkívüli Szemlélő, akinek az volt a feladata, hogy szemmel tartsa a Földet, mikor felmérte, mekkora veszélyt jelent a Molekulaember a galaxisra, kénytelen volt megszegni a Szemlélők esküjét, amely szerint nem avatkoznak bele más fajok ügyeibe. Uatu a Fantasztikus Négyes néven ismert szupercsoport figyelmét hívta fel a molekulaemberre. Azok, kihasználva, hogy a Molekulaember úgy gondolja, a szerves molekulákat nem képes manipulálni, ártalmatlanná tették, a Szemlélő pedig elvitte egy másik dimenzióbeli világba, ahol az idő egyre fokozódó ütemben múlik. Uatu nem bántotta Reece-t, csupán megerősítette azokat a mentális gátakat, amelyek visszatartották a Molekulaembert teljes erejének bevetésétől. Reece képtelennek tartotta magát a szökésre, ezért egy humanoid lényt teremtett magának társul, akit valamilyen ismeretlen módszer segítségével, öntudattal is felruházott. Reece úgy programozta a lény gondolkodását, hogy az a fiának higgye magát. A felgyorsult időfolyamban korán elérkező halála óráján Reece áthelyezte tudatát „fia” pálcájába. Az emberi szervezet korlátaitól mentes lény megszökött abból a világból, és mint új Molekulaember, a pálcával együtt a Földre érkezett. (A Szemlélő úgy gondolta, hogy ő késztette Reece-t szökésre, de már nem tartotta annyira veszélyesnek, mint korábban. Uatu joggal hihette, hogy Reece továbbra sem szabadult meg képzelt korlátaitól.) Hogy bosszút álljon apjáért, az új Molekulaember, a pálca és benne Owen Reece erejének segítségével, megütközött a Fantasztikus Négyes egyik tagjával, a Lénnyel. Mivel létezése ebben a dimenzióban a fémpálcától függött, az új Molekulaember megsemmisült, mikor megfosztották fegyverétől. Az eredeti Molekulaember tudata és ereje azonban ezek után is megmaradta pálcában, és aki azt a kezébe vette, fizikailag és mentálisan egyaránt a Molekulaember hatalmába került. A pálcát sorrendben a következők birtokolták: egy Cynthia McClellan nevű fiatal lány, egy Aaron Stankey nevű bokszoló, majd Reed Richards, a Fantasztikus Négyes vezetője. Végül Reece tudata újjáteremtette eredeti testét, (bár szerves molekulák manipulálására továbbra sem tartotta képesnek magát) és a pálcából átplántálta magát ebbe az új testbe. Újfent pusztulással fenyegette meg a világot, de Tigra a Bosszú Angyalainak egyik tagja rábeszélte, hogy adja meg magát és forduljon pszichiáterhez.

Reece így is tett, és a kezelés eredménye nem is maradt el. A Molekulaember életének fő céljai a következők lettek: igaz szerelem, őszinte barátok, otthon. A Túlontúli által kibocsátott pusztító erejű sugár feltépte a Föld kérgét a Sziklás-hegységben, és az egész bolygóra kiterjedő katasztrófával fenyegetett. A Molekulaember védőmezővel vette körül magát és társait, és újjáteremtett mindent, amivel a pusztító sugár végzett, hősies erőfeszítései következtében azonban szervezete súlyos károsodást szenvedett. Miután ellenfeleit legyőzte, a Túlontúli folytatta a boldogságkeresést. Új tervéhez egy bonyolult gépezetet használt, amely halandóvá változtatta őt, anélkül, hogy ereje csorbát szenvedett volna. A gép magába szívta a Túlontúli erejét, csecsemővé változtatta, majd elkezdte feltölteni az előbb kiszívott energiával. Nem kellett volna sok idő ahhoz, hogy ismét felnőtt legyen belőle. A Molekulaember és társai megtalálták a gépet, és Reece úgy gondolta, számolniuk kell azzal, hogy az újjászületett Túlontúli egy napon majd elpusztítja a Földet, ezért úgy döntött, hogy addig kell megsemmisíteni, amíg sebezhető. Összetörte a gépezetet, ami a gyermek halálát okozta, és a Túlontúli energiáját, amely kiszabadult a gépből, egy dimenzióközi nyíláson az űrnek azon része felé továbbította, ahonnan eredetileg a Túlontúli érkezett. Ott a kiáradó energia új, lakatlan galaxissá állt össze. A Túlontúli „halálával” azonban a Földet fenyegető katasztrófa nem múlt el. A sérült Molekulaember csak lassítani volt képes a folyamatot, amely minden jel szerint a Föld biztos pusztulásához kellett, hogy vezessen, ahhoz azonban túl gyengének érezte magát, hogy megállítsa, hisz egy ilyen küzdelem, úgy vélte, az életébe került volna… Végül mégis úgy határozott, hogy kísérletet tesz a Föld megmentésére.

Az Ezüst Utazóval egyesítették erejüket és helyrehoztak minden kárt, amelyet a Túlontúli okozott, helyreállították a hegységeket és begyógyították a földkéreg repedéseit. Hála az Ezüst Utazó segítségének, Reece életben maradt, mi több, emberfeletti képességeit sem veszítette el, miközben a földgolyó megmentésén fáradozott. Úgy vélte mindazonáltal, hogy amíg a szuperhősök tudnak emberfeletti képességeiről, nyugtalanítani fogja őket, hogy visszaélhet velük, ezért jobbnak látta titokban tartani az igazságot. Szövetségesei közül egyedül Vulkána és az Ezüst Utazó tudták, hogy Reece továbbra is birtokában van képességeinek. Jelenleg Reece és Rosenberg boldogan élnek Denver külvárosában.

Képességek és Szakértelmek

Képességek

Uatu, a Szemlélő megállapítása szerint a Molekulaember a legnagyobb hatalommal bíró lény a Földön és környékén. Genetikusan kódolva minden földi emberben jelen van a pszionikus energia. Uatu véleménye szerint ez az energia - amelyet az erőműben történt baleset teljes egészében felszabadított - Owen Reece-ben nagyobb, mint bármelyik emberi lényben. A Molekulaember képes pszionikusan manipulálni az anyag és az energia bármilyen ismert formáját (még nem tudni, vajon a misztikus energia kivételt képez-e). Hatni tud az anyagra atomikus, sőt szubatomikus szinten is, képes egy anyagot vagy tárgyat átalakítani más anyaggá vagy tárggyá, mentális erejével ugyancsak képes megváltoztatni bármely tárgy alakját. Szabadon bánik a tárgyakkal akkor is, ha nem változtatja meg molekuláris szerkezetüket, minden különösebb erőfeszítés nélkül képes például a magasba emelni egy egész hegységet. Gyakorlatilag minden anyag és energia úgy viselkedik, ahogy ő akarja. Lebegtetett már egész hegységeket, az Ezüst Utazó segítségével begyógyította a Föld sebeit, amelyek bizonnyal a bolygó pusztulását okozták volna. Azt, hogy képességei nem korlátlanok, csak onnan tudhatjuk, hogy a Túlontúli hatalma - bár nem sokkal - még az övénél is nagyobb volt. Korábban A Molekulaember tudat alatt olyan mentális gátakat állított magának, amelyek megakadályozták, hogy a képességeit teljes egészében alkalmazni tudja. Azt hitte, hogy szerves anyagot nem képes irányítani, ma már tudja, hogy tévedett. A fémrúdról, amelyet energiájának fókuszálására használt (a pálca), azt tartotta, hogy nélküle semmire sem képes, ma már tudja, hogyan irányítsa erejét mindenféle eszköz nélkül. Ha a Molekulaember átalakít valamilyen anyagot, az új formájában marad, amíg tudatosan vissza nem alakítja. Képes az anyagot misztikus tulajdonságokkal felruházni (például Thor kalapácsát), vagy hatalmas kozmikus energiával (mint az Ezüst Utazó szörfdeszkáját), illetőleg megsemmisíthetetlenné tenni (így Amerika Kapitány pajzsát). A Molekulaember képes az anyagot energiává alakítani, sőt, akár olyan alkalmatosságokat is létrehozni, amelyek segítségével lehetővé válik a csillagközi űrutazás.

Adatok:

  • Erő: A Molekulaember korának, magasságának és testalkatának megfelelő fizikai erővel rendelkezik, rendszeres testmozgást nem végez.

Felszerelés

Felszerelés: Nincs, korábban a pálcája.
Írta: Ben Reilly


Új link: [[1]][[]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki